Thứ tư, 25 Tháng 11 2020

HTL là gì?

Chuyên mục: Thuật ngữ CNTT

Tìm kiếm ý nghĩa đầy đủ của HTL là ai, HTL là gì?... sau đây, bạn có thể tìm hiểu tất cả các định nghĩa của HTL

 

Logo HTL Kontum

 

Từ viết tắt, định nghĩa
HTL    Bể sục phổi
HTL    Cao ngưỡng Logic
HTL    Chân trời thiết bị đầu cuối Limited
HTL    Chế biến thủy nhiệt
HTL    Gia công nghệ mô học
HTL    Henderson kỹ thuật phòng thí nghiệm
HTL    Henri de Toulouse-Lautrec
HTL    Hoa bia để sống
HTL    Hypotrichosis, bản địa hoá, lặn NST thường
HTL    Höhere Technische Lehranstalt
HTL    Khách sạn
HTL    Liên lạc kỹ thuật máy chủ
HTL    Lưu trữ mục tiêu LUN
HTL    Một nửa xe tải
HTL    Nguy hiểm theo dõi đăng nhập
HTL    Ngôi nhà của nhà lãnh đạo truyền thống
HTL    Nhiệt chuyển Loop
HTL    Nhiệt chuyển nhãn
HTL    Phòng thí nghiệm chuyển giao nhiệt
HTL    Thính ngưỡng cấp
HTL    Tầng giao vận lỗ

Bài liên quan:
Ahrefs rank là gì trong ahrefs?
Anchor text là gì?
HDD, SSD là gì?
Các ký hiệu trên máy photocopy
Ý nghĩa thông số kỹ thuật máy photocopy
Các thuật ngữ sử dụng trong máy chiếu
Thông số máy in bạn cần biết
Một số thuật ngữ thông dụng về máy tính và mạng
Một số thuật ngữ máy tính
Thuật ngữ về màn hình máy tính
TPT là gì?
Từ điển thuật ngữ tin học Anh Việt
Từ vựng tiếng Anh nói về máy tính và mạng internet
Những thuật ngữ CNTT thông dụng nhất
Các thuật ngữ ngành mạng
Organic keywords trong Ahrefs là gì?

 

Logo Thuật ngữ CNTT - Từ điển viết tắt tiếng anh công nghệ thông tin

HTL Computer